Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

creation of an area without internal frontiers