Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

polit. forming an alliance