Wordnet polsko-angielski

(being of use or service
"the girl felt motherly and useful"
"a useful job"
"a useful member of society")
useful, utile
synonim: użyteczny
synonim: pożyteczny
synonim: przydatny
synonim: praktyczny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

utilitarian

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj utilitarian

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

USEFUL

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj universal, useful
~e szkolenie wojskowe basic military training

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. utilitarian

Nowoczesny słownik polsko-angielski

banausic