Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

utilization, recycling
~ odpadków waste utilization

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U utilization

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f form. utilization
recycling

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

sorting and recycling, reclamation~ odpadów - waste sorting and recycling/ reclamation

Słownik środowiska polsko-angielski

f utilization

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

disposal

recycling

utilisation

Nowoczesny słownik polsko-angielski

reprocessing