Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler

mind the helm!, mind the rudder!