Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

remark, attention, note~ brać pod - to consider, to take into consideration~ na marginesie - side note~ przyciągać - to attract attention~ wstępne - preliminary remarks, premises~ zwracać - to pay attention to sth.~ zwrócić czyjąś na - to bring sth. to sb.’s attention~ zwrócić na (siebie, coś) - to draw/to attract attention to