Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

observations, comments~ bez uwag - no comments~ dotyczące meritum - observations on the merits~ końcowe - concluding remarks~ przedstawione przez - observations presented by~ rubryka uwag - remark column~ rządu - government’s observations~ skarżącego - applicant’s observations~ uwarunkowania i kolejność działań - conditionality and sequencing~ w odpowiedzi na stanowisko strony przeciwnej - observations in reply~ wyjaśniające - explanatory notes

Nowoczesny słownik polsko-angielski

remarks

points