Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

release n, liberation n

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

release, liberation, freeing

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

release
~ do środowiska - release into the environment
~ jonów metali metallic ion release
~ kwasów organicznych release of organic acids
~ metali ciężkich heavy metal release
~ osadów sediment release
~ substancji niebezpiecznych hazardous release
~ substancji niebezpiecznych do środowiska release of hazardous substances into the environment
~ zanieczyszczeń pollutant release

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

releasingrelease~ ciepła releasing heat, heat release~ do powietrza release to the air, releasing to the air, releasing to the atmosphere~ do środowiska releasing into the environment~ gazu ze składowiska releasing landfill gas, landfill gas release~ produktów rozpadu odpadów release of waste decomposition products~ przypadkowe do środowiska accidental release into the environment~ szkodliwych substancji do środowiska release of harmful substances to the environment

Nowoczesny słownik polsko-angielski

release