Słownik polsko-angielski

fiz. release; releasing; liberation; setting free; deliverance
~ ciepła - heat release
~ do atmosfery - OP atmospheric release, releasing into the atmosphere
~ do środowiska - release into the environment
~ energii - energy liberation, energy release
~ gazów - release of gases, gas liberation
~ jeńców - release of prisoners, freeing of prisoners
~ materiałów promieniotwórczych - radioactive release
~ przypadkowe (zanieczyszczeń) - accidental (pollutant) release
~ spod tyranii - deliverance from tyranny
~ substancji promieniotwórczych - release of radioactive materials, radioactive release
~ z więzienia - release from prison
~ zakładników - hostage release
~ zanieczyszczeń - pollutant release, pollution release