Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

laminar, stratified

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

geol. bedded

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

adj., geol. bedded

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bedded

stratified