Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

conditionings

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

conditions
~ finansowe - financial conditions
~ środowiskowe environmental conditionings