Wordnet polsko-angielski


1. (something that serves as a preceding event or introduces what follows
"training is a necessary preliminary to employment"
"drinks were the overture to dinner")
preliminary, overture, prelude
synonim: preludium
synonim: przygrywka

2. (orchestral music played at the beginning of an opera or oratorio)
overture: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

overture

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C (mus) overture

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f muz. overture

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INAUGURATION

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

overtone