Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

phanerosis n, visualization n

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

making manifest

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

visualization