Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adoring; adoration; glorification