Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adoring God, adoration of God, divine glorification