Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. glorified

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

adored