Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

in default of, failing~ czego - failing which~ dowodu - failing proof~ odmiennego porozumienia - in the absence of contrary agreement~ odmiennego powiadomienia - failing advice to the contrary~ takiego porozumienia - failing such agreement~ zapłaty - failing payment