Słownik techniczny polsko-angielski

nascent, in nascent state