Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

tete-ŕ-tete
face to face
z oczu out of sight
co z oczu to i z serca out of sight, out of mind
nie spuszczać z ~a not to let out of one's sight
mieć oczy otwarte to be all eyes
mieć kogoś na ~u to keep an eye on sb
przymykać oczy to close one's eyes (to), connive (at)
iść, gdzie oczy poniosą to follow one's nose
w mgnieniu ~ in the twinkling of an eye
~ za ~ an eye for an eye
(arch lub poet) eye: na pierwszy rzut ~a at first glance
rzucić ~iem to glance at