Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

fight to preserve one's faith