Wordnet polsko-angielski


1. (someone deranged and possibly dangerous)
crazy, loony, looney, nutcase, weirdo
synonim: nienormalny
synonim: obłąkaniec
synonim: pomyleniec
synonim: pomylony
synonim: szaleniec
synonim: chory na głowę

2. (a person who is regarded as eccentric or mad)
nutter, wacko, whacko: : synonim: szalona głowa
synonim: świr
synonim: czubek
synonim: półwariat
synonim: chory na głowę

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

crazy, madman
dom ~tów (pot.) madhouse

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m pot. madman, lunatic, loony, fool
fig. pot.
robić z kogoś wariata - to make a fool of sb
pot.
udawać wariata - to play possum (the fool)
pot.
dom wariatów - madhouse

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

lunatic, madman, madwoman, insane person~ dom wariatów - lunatic asylum~ nieuleczalny - incurably insane person

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

lunatic n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BEDLAMITE

LUNATIC

MADMAN

FOOL

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m madman, lunatic

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

madman (pl. madmen)
lunatic

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

lulu

madcap

nuts

psycho

Nowoczesny słownik polsko-angielski

nut

crackpot

nutjob

loony

nutcase