Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

basal layer, germinative epithelium of the nail matrix, stratum basale, basal cell layer