Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

jęz. layer of significance