Słownik polsko-angielski

geol. stratification; lamination; bedding; layering

Wordnet polsko-angielski

( (geology) a stratum of rock (especially sedimentary rock)
"they found a bed of sandstone")
bed

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt U (geol) bedding; stratification

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

STRATIFICATION

Słownik techniczny polsko-angielski

n stratification, bedding

Nowoczesny słownik polsko-angielski

layering