Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

adj. bedded
stratified
layered

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

geol. beddedstratifiedlayered

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bedded