Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

condition of obtaining forgiveness