Słownik techniczny polsko-angielski

steady-state conditions