Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

relig. terms of the Covenant, Covenantal terms