Nowoczesny słownik polsko-angielski

metal-oxide varistor

MOV