Wordnet polsko-angielski

(vehemently incensed and condemnatory
"they trembled before the wrathful queen"
"but wroth as he was, a short struggle ended in reconciliation")
wrathful, wroth, wrothful
synonim: gniewny
synonim: rozzłoszczony
synonim: zły
synonim: rozgniewany
synonim: zagniewany

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

agitated, excited
(morze) rough, heavy

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj restless
perturbed
rough (morze)

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

agitated adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FRETFUL

YEASTY

HIGH

IRATE

BILLOWY

CHOPPY

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. upset
disturbed [ [

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

agitated

disorderly

disturbed

heavy

rough

stormy

Nowoczesny słownik polsko-angielski

tumultuous

dishevelled

ruffled

tousled

outraged

raging

turbulent