Słownik techniczny polsko-angielski

range-finder eyepiece