Słownik polsko-angielski

med. inhalation

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

inhalation n