Wordnet polsko-angielski

(having patterns (especially colorful patterns) )
patterned

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj decorated with a pattern
design

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FIGURED

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

patterned