Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

growing in faith, raising in faith