Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

calling (a priest) to the sick