à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(f.) adresse, (f.) résidence~ dla doręczeń - (f.) adresse pour lessignifications~ domowy - (f.) adresse de domicile/privée~ nieznany - (m.) destinataire inconnu~ podany - (f.) adresse indiquée~ pomocniczy - (f.) adresse auxiliaire~ posiadacza paszportu - (f.) résidence~ prywatny - (f.) adresse privée/de domicile~ siedziby spółki - (f.) adresse dusiège social~ zmiana - (m.) changement d’adresse