à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

alimentaire, d’alimentation~ należności - (f.) redevance alimentaire~ obowiązek - (f.) obligationalimentaire~ ciążyć wobec kogoś - être tenulégalement à obligation alimentaireenvers qn.~ powództwo o roszczenie - (f.) actionalimentaire~ świadczenie - (f.) pension alimentaire~ zadłużenie - (f.) dette alimentaire

Słownik prawniczo handlowy polsko-francuski Anna Słomczewska

d'alimentation, alimentaire