à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
ECTACO słownik polsko-francuski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DOSSIER

Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(m.) document, (m.) acte, (f.) pièce, (m.) titre, (f.) pièce justificative~ administracyjny - (m.) documentadministratif~ anulować - annuler un document~ anulowanie dokumentu - (f.) annulation du document~ autentyczny - (m.) documentauthentique~ celne - (m.) documents douaniers~ cesji - (m.) acte de cession~ dokonać wzmianki na - faire unemention utile dans le document~ dołączyć - joindre un document~ dowodowy - (m.) document probant, (f.) pièce justificative~ dowód z dokumentu - (f.) preuvepar écrit/par titres, (f.) preuve dudocument~ dyplomatyczny - (m.) document/ (m.) instrument diplomatique~ fałszywy - (f.) faux document~ forma i treść dokumentu - (f.) formeet contenu du document~ frachtowe - (m.) documentsd’embarquement, (m.) documentsd’expédition~ gwarancyjny - (m.) documentde caution~ końcowy - (m.) document final~ księgowy - (m.) document comptable, (f.) pièce justificative, (m.) documentcomptable~ które dotyczą rzeczy - (m.) documentsintéressant la chose/concernant l’objet~ które pozwalają na rozporządzanie rzeczą - (m.) documents permettantde disposer de la chose~ kupna - (m.) contrat d’achat~ "
lewe"
- (m.) faux papiers/documents~ majątkowy imienny - (m.) titrenominatif~ nadania obywatelstwa - (m.) documentd’octroi de la nationalité~ na okaziciela - (m.) documentau porteur~ na zlecenie - (f.) lettre de référence~ nieaktualny - (m.) document périmé~ nieczytelny - (m.) document illisible~ nieważny - (m.) document invalide/nul~ niezbędny - (m.) documentindispensable~ nominacyjny - (m.) documentde nomination~ notarialny - (m.) acte notarié~ obciążający - (m.) document aggravant, ~ obejmujący treść oświadczenia - (m.) document contenant ladéclaration~ obiegowy - (m.) document circulaire~ odnowić - rénover un document~ odnowienie - (f.) rénovationd’un document~ odpis - (f.) copie d’un document~ uwierzytelniony - (f.) copie certifiée~ odprawy celnej - (m.) documentsde dédouanement~ opierać się na dokumentach - s’appuyer/se fonder sur lesdocuments~ parafować - signer de ses initialesun document~ patentowy - (f.) lettres patentes~ personalny - (m.) dossier personnel~ podpisany - (m.) document signé~ podrobiony - (m.) documentcontrefait/falsifié~ podróży - (m.) document de voyage, (m.) titre de voyage~ ważny - (m.) titre de voyage valable~ poświadczać zgodność tłumaczenia - certifier la traduction conforme àl’original~ poświadczone - (m.) actes authentiques, (m.) actes certifiés conformes~ powoływane w sprawozdaniu z poszukiwania międzynarodowego - (f.) citations dans un rapport derecherche internationale~ prawny - (m.) document juridique~ prywatny - (m.) acte sous seingprivé, (m.) acte sur papier libre, (m.) titre privé~ przechowywać - conserver lesdocuments~ przedłużenie - (f.) prolongationd’un document~ przedłużyć - prolonger un document~ ważność - renouveler un document, prolonger la validité d’un document~ przekazać - remettre un document~ przekazanie - (f.) remise desdocuments~ przetargowe - (m.) acte de soumission~ przewozowy - (m.) titre de transport~ przystąpienia - (m.) instrumentsd’adhésion~ publiczny - (m.) acte public~ ratyfikacji - (m.) instrumentde ratification~ ratyfikować - ratifier un document~ roboczy - (m.) instrument de travail~ rodzaj i przedmiot - (f.) natureet l’objet de l’acte~ sądowy - (m.) document judiciaire, (m.) acte judiciaire~ składowy - (m.) document de dépôt, (m.) récépissé de dépôt~ sporządzić - dresser un document~ stanowiący dowód - (m.) documentjustificatif~ stwierdzający doręczenie - (m.) document justificatif de lasignification~ stwierdzający jednostronną czynność prawną - (m.) documentconstatant un acte juridique unilatéral~ stwierdzający zobowiązanie - (m.) document constatantl’obligation~ tajny - (m.) document secret~ tłumaczyć - traduire un document~ tożsamości - (f.) pièce d’identité~ tracić ważność - expirer~ treść - (m.) contenu du document~ ubezpieczenia - (m.) documentd’assurance~ urzędowy - (f.) feuille/ (f.) pièceofficielle, (m.) document officiel, (m.) acte authentique, (m.) titre authentique~ utrata - (f.) perte du document~ ważności - (f.) expiration~ uwierzytelniony wyciąg z - (m.) extraitcertifié d’un document~ ważność - (f.) validité du document~ ważny - (m.) document valide~ wiarygodny - (m.) documentcrédible/sérieux~ wprowadzić do dokumentu zmiany - introduire des modifications audocument~ wręczyć - remettre un document~ wtórny - (f.) pièce justificativesecondaire, (m.) duplicata~ wyciąg - (m.) extrait de document~ wydać - délivrer les documents~ wydanie dokumentów - (f.) remisedes documents~ wymiana dokumentów - (m.) échangedes documents~ wypowiedzenia - (m.) instrument/ (m.) acte de dénonciation~ wyrobić sobie - se faire desdocuments~ wysyłkowe - (m.) documentsd’expédition~ zachować - conserver le document~ załączony - (f.) pièce annexe/jointe~ zatwierdzający - (m.) documentd’approbation~ zatwierdzanie - (f.) approbationd’un document~ zatwierdzić - approuver un document~ zawierający tajemnicę państwową - (m.) document contenant un secret d’état~ zbiorczy - (m.) pièce justificativerécapitulative~ zbywalny przez indos - (m.) documentaliénable par endossement, (m.) documentendossable, (m.) document transmissiblepar endossement~ złożony - (m.) document déposé~ zniszczyć - détruire un document~ zwracany - (f.) pièce renvoyée~ żądać zwrotu - demander larestitution du document

Słownik prawniczo handlowy polsko-francuski Anna Słomczewska

papiers pl

archives pl