à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik uniwersalny polsko-francuski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

m effet m
wywołać ~ faire l´effet <
de l´effet>

ECTACO słownik polsko-francuski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

EFFET

INCIDENCE

TRAVAIL

Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(m.) effet~ demonstracji - (m.) effet dedémonstration~ ekonomiczny - (m.) effetéconomique~ naśladownictwa - (m.) effetd’imitation~ prawny - (m.) effet juridique~ uwikłany - (m.) effet confondu~ wsteczny - (m.) effet rétroactif~ wyroku - (m.) effet du jugement

Słownik środowiska polsko-francuski

effet m

Otwarty słownik polsko-francuski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

résultat