à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(f.) exécution~ organ do egzekwowania roszczeń - (m.) organe d’exécution desprétentions~ roszczeń - (f.) exécution desprétentions

Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-francuski

application effective, respect effecti