à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
ECTACO słownik polsko-francuski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INSTANCE

DEGRé

Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(f.) instance, (m.) ressort~ administracyjna - (f.) instanceadministrative~ nadrzędna - (f.) instance supérieure~ najwyższa - (f.) instance suprême~ niższa - (f.) instance inférieure~ odwołać się do wyższej instancji - faire appel à une instancesupérieure~ odwoławcza - (f.) instance d’appel~ ostatnia - (m.) dernier ressort~ w sprawie - (f.) dernièreinstance / (m.) dernier ressort dansune affaire~ pierwszej instancji sąd - (m.) tribu-nal de première instance~ przejść przez wszystkie instancje - passer par la filière~ wydawać wyrok w ostatniej instancji - prononcer le verdict en dernièreinstance/dernier ressort~ wyższa - (f.) instance supérieure

Słownik prawniczo handlowy polsko-francuski Anna Słomczewska

instance f, ressort m, degré de juridiction