à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(m.) inventaire, (m.) registre~ księga - (m.) livre d’inventaire~ martwy - (m.) cheptel mort~ spadkowy - (m.) inventaire de lasuccession~ żywy - (m.) cheptel vif, (m.) bétail