à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(f.) unités~ powiązane stosunkiem zależności - (f.) societés apparentées~ równe - (f.) unités égales/équilibrées