à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(f.) juridiction~ analityczna - (f.) juridictionanalytique~ bezsporna - (f.) juridictionincontestable~ cywilna - (f.) compétence civile~ eksterytorialna - (f.) juridictionexterritoriale~ fakultatywna - (f.) juridictionfacultative~ konieczna - (f.) juridictionnécessaire~ krajowa - (f.) juridiction nationale~ miejscowa - (f.) juridiction locale~ nadzorcza - (f.) juridiction desupervision~ osobowa - (f.) juridiction sur desindividus~ państwa obcego - (f.) juridiction d’unétat étranger~ pełna - (f.) pleine juridiction~ podlegać - être soumis à unejuridiction~ postanowienie umowne określające jurysdykcję - (f.) clause contractuellesur la juridiction~ rzeczowa - (f.) juridictionmatérielle~ terytorialna - (f.) juridictionterritoriale~ wyłączna - (f.) juridiction exclusive~ zakrajowa - (f.) juridictionétrangère