à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(m.) remembrement~ gruntów - (m.) remembrementdes terres

Otwarty słownik polsko-francuski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

remembrement