à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik uniwersalny polsko-francuski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

m commentaire m
bez ~a sans commentaire

ECTACO słownik polsko-francuski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

REMARQUE

COMMENTAIRE

GLOSE

Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(m.) commentaire~ do planu kont - (m.) guide de plancomptable~ jaki uzna za właściwy - (m.) commentaire qu’il jugeapproprié

Słownik prawniczo handlowy polsko-francuski Anna Słomczewska

glose f