à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik uniwersalny polsko-francuski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

m (skraj) bout m, extrémité f
(zakończenie) fin f
dobiegać końca tirer <
toucher>
à sa fin
położyć czemuś ~ mettre fin à qch
wiązać ~ z końcem joindre les deux bouts
w końcu à la fin, enfin
mieszkać na końcu świata habiter au bout du monde
~ roku szkolnego la fin de l´année scolaire

ECTACO słownik polsko-francuski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BOUT

FIN

DéNOUEMENT

EXTRéMITé

TERME

TERMINAISON

QUEUE

Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(f.) fin~ z końcem każdego roku obrachunkowego - à la fin de chaque annéed’exercice

Słownik prawniczo handlowy polsko-francuski Anna Słomczewska

frontière f, fin f, terme m, terminaison f

Otwarty słownik polsko-francuski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

about

aileron

expiration