à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(f.) concurrence, (f.) compétitivité~ bezwzględna - (f.) concurrenceféroce~ cenowa - (f.) concurrence des prix~ gra wolnej konkurencji - (m.) jeude la concurrence, (f.) libreconcurrence~ klauzula o powstrzymywaniu się od konkurencji - (f.) clause denon-concurrence~ między przedsiębiorstwami - (f.) concurrence entre les entreprises~ monopolistyczna - (f.) concurrencemonopoliste/monopolistique~ nieograniczona - (f.) concurrenceillimitée~ nieprawidłowości - (f.) distortionsde la concurrence~ nieuczciwa - (f.) concurrencedéloyale~ odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego i umowy - (m.) concours de la responsabilitéde l’acte illicite et contractuel~ odpowiedzialności z tytułu deliktu i umowy - (m.) concours de laresponsabilité délictuelle etcontractuelle~ ograniczona - (f.) concurrencerestreinte~ reguły - (f.) règles de la concurrence~ roszczeń - (m.) concours deprétentions/revendications~ rozwijanie - (f.) promotion de laconcurrence/ (m.) développementde la concurrence~ rujnująca - (f.) concurrencedestructive~ sądów właściwych - (m.) concoursde juridictions compétentes~ uczciwa - (f.) concurrence loyale~ ustaw - (m.) concours de lois~ wolna - (f.) libre concurrence~ zasada - (m.) principe de la libreconcurrence~ zagraniczna - (f.) concurrenceétrangère~ ze strony wyrobów lepszej jakości - (f.) concurrence des produits dequalité supérieure~ zrównoważona - (f.) concurrenceéquilibrée