à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
ECTACO słownik polsko-francuski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CRITIQUE

NéGATIF

CLIMATéRIQUE

Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

critique~ data - (f.) date critique~ moment - (m.) moment critique~ opinia - (m.) opinion critique~ stan - (f.) situation critique, (m.) état critique~ znaczenie - (f.) importance d’unegrande portée