à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(f.) crise~ ekonomiczny - (f.) crise économique~ gospodarczy - (f.) crise économique~ nadprodukcji - (f.) crise desurproduction~ światowy - (f.) crise mondiale~ walutowy - (f.) crise des changes~ wielki kryzys - (f.) crise de 1929~ w okresie kryzysu - en périodede crise~ wyjść z - sortir de la crise~ wymaga - la crise réclame~ zapoczątkować - déclencherune crise~ zaufania - (f.) crise de confiance~ zbytu - (f.) crise des ventes~ znajdować się w obliczu jawnego kryzysu - faire face à une crisemanifeste, être en période de crise